ALLE İNSAN KAYNAKLAR

İcra kurulunun belirlediği planlama doğrultusunda, ihtiyaç duyulan kadrolar belirlenir. İcra kurulu her pozisyon için, pozisyonun gerektirdiği teknik bilgi ve beceriler tanımlanır. İşe alım sürecinde, ilgili pozisyona başvuran adaylarda görev tanımında belirtilen bu niteliklerin varlığı ve sahip olma düzeyi değerlendirilmektedir. Ayrıca görev tanımlarından hareketle pozisyona özel tecrübe, yabancı dil bilgisi gibi özellikler de yine bu süreçte göz önünde bulundurulan kriterler arasında yer almaktadır. İşe alım sürecinde pozisyonun gerektirdiği teknik bilgi ve becerinin yanı sıra adayların ALLE’nin değerleri, kurum kültürü ve yetkinlikleri ile ne ölçüde bağdaştığı da göz önünde bulundurulmaktadır. ALLE ailesinin tüm üyelerinin, kurum kültürüne bağlı, ekip çalışmasına inanan, iletişime açık, gelişmeye önem veren, dayanıklı, kültürlerarası çalışabilen, hizmet kalitesini gözeten, katılımcı ve yenilikçi bireyler olmaları beklenilmektedir.

Yapılan görüşmeler neticesinde pozisyona en uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, ALLE değerlerine ve kurum kültürüne en uygun adayın işe alımı gerçekleştirilir ve işe yerleştirme süreci yürütülerek kadro ihtiyacı tamamlanır.

Performans Yönetimi Sistemi

ALLE’de “Departman Bazlı Performans Yönetimi Sistemi” uygulanmaktadır. Kurumumuzda tanımlı olan departman yetkinlikleri dikkate alınarak her pozisyon için departman sorumlusu tarafından personel bireysel performans değerlendirmesi yapılır. Performans değerlendirme süreci, çalışanın kendisini değerlendirmesi, bölüm yöneticisinin çalışanını değerlendirmesi ve akabinde yüz yüze görüşme yapılarak performans değerlendirme sonucu ile ilgili geribildirim verilmesi süreçlerinden oluşmaktadır.

Performans Yönetimi Sistemi kapsamında gerçekleşen değerlendirme sonucunda elde edilen veriler İcra Kurulu tarafından ücret yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim yönetimi sistemlerinin uygulanmasında temel veri olarak dikkate alınmaktadır.

Eğitim ve Gelişim Sistemi

ALLE’de bireysel ve kurumsal gelişimi desteklemek için yürütülecek eğitim ve gelişim faaliyetlerinin tüm çalışanlar için gerekli ve yararlı olduğuna inanılmaktadır. Kurum içi eğitimler oryantasyon eğitimi, zorunlu eğitimler ve bölüme özgü mesleki eğitimler olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıca tüm personel diğer departmanlar hakkında eğitime alınmaktadırlar.

Kurumumuzda işe yeni başlayan tüm çalışanlarımız için hem Klinik Koordinatörlüğü tarafından hem de görev yapacağı Departman Sorumlusu tarafından iki farklı oryantasyon programı uygulanmaktadır. Klinik Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen oryantasyon programında çalışanın kurumu yakından tanıması, kurum politikaları ve ortak uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması ve kuruma uyum sürecini kolaylaştırıcı bazı temel eğitimleri alması amaçlanırken, Departman Sorumlusu tarafından yürütülecek programda çalışanın departman ve görevine özgü süreçleri ve uygulamaları rehber eğitmen eşliğinde öğrenmesi hedeflenmektedir.

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Sistemi

İş Değerleme Sistemi’nin amacı, ALLE’de yer alan her bir departmanın iş hacmini saptayarak başta ücret yönetimi olmak üzere performans yönetimi, kariyer yönetimi ve diğer insan kaynakları sistemlerinin sağlıklı işleyebileceği bir ortamı hazırlamaktır. Tüm departmanlarda yapılan iş hacmi çalışan personellerin aylık gelirlerini etkilemektedir.

Ücret Politikamız

ALLE’de brüt ücret sistemi uygulanmakta olup temel ücret, pozisyona göre piyasa karşılaştırması, mezuniyet durumu, kıdem ve çalışılacak alanın özellikli olma durumu gibi kriterler dikkate alınarak oluşturulmuş olan ücret skalasına göre belirlenmektedir. Sabit ücrete ek olarak departman iş hacmine göre belirlenen performans gelirleri de aylık olarak ödenmektedir.

Özel Sağlık Sigortası ve Bireysel Emeklilik Sigortası

ALLE’de tüm çalışanlarımızın yaşam standartlarını önemsemekteyiz. Bu nedenle kurumumuz tüm çalışanlarımıza özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik sigortasının yapılmasını teşvik etmektedir.

İzin Politikamız

Yıllık ücretli izinlerimiz İş Kanunu’nda belirtildiği gibi kıdeme bağlı olarak belirlenmektedir. Buna göre;
1-5 yıl arası kıdeme sahip olan çalışanlar 18 işgünü
5-15 yıl arası kıdeme sahip olan çalışanlar 22 işgünü
15 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan çalışanlar 26 işgünü yıllık ücretli izin kullanma hakkına sahiptirler.
Ayrıca, ihtiyaç halinde kullanabilmeleri için çalışanlarımıza kanunlar çerçevesinde mazeret izni, ölüm izni, evlilik izni, doğum izni, taşınma izni, görev izni vb. izinler de verilmektedir.

Yemek İmkanlarımız ve Sosyal Etkinlikler

Çalışma saatlerinde kurumumuz içinde bulunan personele yönelik mutfaklarda ücretsiz olarak öğle yemeği verilmektedir. Yıl içinde İcra Kurulumuz tarafından çalışanlarımız için sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenmekte ve çalışanlara duyurulmaktadır.ALLE ailesine katılmak için aşağıdaki formu doldurarak ya da özgeçmişinizi Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine ve kurumumuza gelerek direkt başvuru yapabilirsiniz.

İŞ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Web Tasarımı İstanbul designer wedding dresses for sale buy cheap 2016 prom dresses